شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري _ صنعتي ارسباران (جلفا)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1388/12/02 مصوبه هيات وزيران  
1388/12/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1389/01/21 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-