شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصول هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1391/03/02 نامه دفتر مقام معظم رهبري  
1391/03/03 استفساريه  
1391/03/20 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصول 85 - 138
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-