شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1885/ 6 ـ 18/ 2/ 69 معاون امور درمان وزارت بهداشت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1374/11/30 استعلام دیوان عدالت اداري  
1375/03/26 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1375/05/20 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-