شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه الحاق دو تبصره به عنوان تبصره (3) و (4) به ماده واحده مربوط به انحلال سازمان ملي خدمات اجتماعي مصوب 1360/12/9 مجلس شوراي اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/07/01 لايحه  
1362/01/21 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1362/01/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1362/02/10 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-