شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح تربيت بهداشت‌كار دهان و دندان به منظور گسترش خدمات درماني و بهداشتي در روستاها

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/01/23 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/01/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/02/15 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-