شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن هشتمين جلسه شوراي تخصصي دانشگاه جامع علمي كاربردي مورخ 1395/4/21

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/01/09 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/03/08 گزارش کارشناسی  
1396/04/13 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/04/18 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1396/10/02 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-