شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اصلاح لايحه قانوني انتخاب سه نفر از قضات كشور براي عضويت در شوراي عالي قضايي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/11/18 لايحه  
1361/11/20 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1361/11/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/11/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/11/26 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-