شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن ماده 25 الحاقى به آيين‏نامه اجرايى قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1379/11/12 استعلام دیوان عدالت اداري  
1379/12/28 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1381/07/28 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-