شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص صلاحيت شوراي شهر جهت تعيين عوارض

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1383/03/09 استعلام اشخاص  
1383/04/14 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 100
<<< عناوين مرتبط >>>
لايحه بودجه سال 1382 كل كشور  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-