شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص صلاحيت شوراي شهر جهت تعيين عوارض

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1383/03/09 استعلام اشخاص  
1383/04/14 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 100
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
<<< عناوين مرتبط >>>  
لايحه بودجه سال 1382 كل كشور  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-