شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات جلسات شماره 472، 474 و 513 مورخ 1381/12/20 شورايعالى انقلاب فرهنگى

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1382/10/24 استعلام دیوان عدالت اداري  
1383/01/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1383/05/11 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-