شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص دريافت بهره از وام، پس از تاريخ سررسيد آن

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1362/09/28 نامه دولت  
1363/05/17 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1362/09/28 آيين‌نامه پرداخت مساعده و وام و انجام خدمات فني و ترويجي شركت سهامي چاي ايران  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-