شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصول يكصد و سي‌ام و يكصد و سي و يكم قانون اساسي‌

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/06/08 استفساريه  
1360/06/09 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصول 130 - 131
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-