شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصول هفتاد و يكم و نود و چهارم قانون اساسي (ملاك و معيار ترجيح يكي از دو قانون معارض)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1374/11/14 استفساريه  
1375/04/12 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصول 71 - 94
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-