شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1393/06/05 مصوبه هيات وزيران  
1393/07/01 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1393/07/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1393/07/16 متن نهايي اساسنامه  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1393/07/02 بيستمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1393  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-