شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن جزء 1 بند «ب» از فصل دوم دستوالعمل اعزام و بدرقه مدد جويان به محاكم قضايي و مراكز درماني «شهيد عليرضا مرادخاني» مصوب 1390/10/13 سازمان زندانها و اقدامات تأمين و تربيتي كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/04/23 استعلام دیوان عدالت اداري  
1395/06/27 گزارش کارشناسی  
1395/10/14 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/12/02 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-