شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 655/115917- 1397/12/18 سازمان غذا و دارو

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/04/08 استعلام دیوان عدالت اداري  
1400/06/24 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-