شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح تجديد نظر در قانون ديوان محاسبات و تشكيلات اداري ديوان مزبور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/09/12 طرح  
1359/09/16 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1359/09/17 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1359/09/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 55 - 61
1359/12/26 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1359/12/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1359/12/28 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-