شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع شكنجه و ساير رفتارها يا مجازات‌هاي ظالمانه، غيرانساني و تحقيرآميز

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1381/11/27 طرح  
1382/05/01 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1382/05/16 نامه استمهال  
1382/05/27 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 75
1382/09/30 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1382/10/08 نامه استمهال  
1382/10/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 75
1383/03/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي (اصرار بر مصوبه قبلي و ارسال به مجمع تشخيص مصلحت نظام)  
1383/05/24 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-