شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1394/06/29 لايحه  
1399/02/29 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1399/03/13 نامه استمهال  
1399/03/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 158
1399/08/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/08/20 نامه استمهال  
1399/09/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 15 - 3 - 85 - 138 - 156 - 110 - 83 - 53 - 57 - 52
1400/01/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1400/02/01 نامه استمهال  
1400/02/18 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله سه  
1400/05/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1400/05/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله چهار اصول 36 - 85
1400/08/23 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1400/09/07 نامه استمهال  
1400/09/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله پنج  
1400/11/10 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1400/11/27 نامه استمهال  
1400/12/03 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1400/12/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله شش  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-