شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه انحلال سازمان معاملات ترياك

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/02/07 لايحه  
1360/09/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/09/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/10/02 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-