شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 53/020/128812-1381/3/23 سازمان امور اراضي كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/12/27 استعلام دیوان عدالت اداري  
1400/06/02 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-