شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1392/07/15 لايحه  
1392/12/18 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1392/12/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1392/12/26 متن نهايي قانون  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1392/12/21 پنجاهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1392  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-