شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص ماده 31 قانون استخدام قضات مصوب 1306

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1363/08/22 نامه قوه قضائيه  
1365/08/14 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-