شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

تذكر در خصوص عدم صلاحيت يكي از نمايندگان مجلس

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1367/02/30 تذكر شوراي نگهبانمرحله يک اصول 113 - 99
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-