شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اصلاح موادي از قانون مدني

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/03/16 لايحه  
1361/09/09 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/09/27 نامه استمهال  
1361/10/07 نامه شوراي نگهبان  
1361/10/08 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1361/10/23 نامه استمهال  
1361/11/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/12/02 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-