شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت مادرتخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1384/04/26 مصوبه هيات وزيران  
1384/05/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1384/06/12 متن نهايي اساسنامه  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1385/07/29 ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-