شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 1/1 مصوبه مورخ 1377/8/23 شورايعالى بيمه عمر و حوادث

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1379/05/04 استعلام دیوان عدالت اداري  
1379/06/14 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1379/07/03 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-