شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص عدم مغايرت تخريب مسجدِ در معرض ويراني براي بازسازي با موازين شرع

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1363/02/10 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1362/08/02 استفتاء از امام  
1362/11/29 نامه آقاي دهقاني  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-