شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 9 قانون نظارت بر رفتار نمايندگان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1392/10/17 استعلام اشخاص  
1392/11/09 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 86
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
<<< عناوين مرتبط >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-