شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 9 قانون نظارت بر رفتار نمايندگان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1392/10/17 استعلام اشخاص  
1392/11/09 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 86
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-