شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح ماده (1) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/09/07 طرح  
1396/02/20 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1396/03/07 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/03/08 نامه استمهال  
1396/03/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1396/03/29 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-