شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح الحاق يك تبصره به ماده (182) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/05/30 طرح  
1398/04/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/04/11 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/04/11 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/04/19 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1398/05/07 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/05/12 جدول تطبيقي  
1398/05/15 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/05/20 نامه استمهال  
1398/05/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1398/05/28 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-