شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اجازه به‌كارگماردن متخصصين رشته‌هاي پزشكي خارجي به وزارت بهداري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/03/05 لايحه  
1360/09/29 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/10/03 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 82
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-