شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند (ط) ماده 17 شرايط عمومي پيمان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/11/16 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/02/19 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/02/25 گزارش کارشناسی  
1396/03/31 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-