شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص آراء كميسيون ماده صد قانون شهرداري‌ها

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1362/01/22 نامه شوراهاي شهر و شهرداري ها  
1362/02/03 نامه قوه قضائيه  
1362/02/15 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< عناوين مرتبط >>>
ادعاي خلاف شرع بودن فعاليت كميسيون ماده 100 قانون شهردارى (و نظريه شماره 10/2116)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-