شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/12/26 استفساريه  
1362/04/09 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 125
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-