شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بندهاى 5 و17 آيين‏نامه واگذارى تلفن به كاركنان شركت مخابرات ايران و وزارت پست و تلگراف و تلفن

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1368/11/01 استعلام دیوان عدالت اداري  
1369/02/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1369/03/01 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-