شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن ماده 30 آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1390/3/23 وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت دادگستري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/06/23 استعلام دیوان عدالت اداري  
1395/09/13 گزارش کارشناسی  
1396/01/20 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/03/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1396/12/07 نامه ديوان عدالت اداري  
1397/04/23 نامه شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-