شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1370/08/13 استفساريه  
1371/05/20 نامه دولت  
1371/06/15 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 138
<<< عناوين مرتبط >>>
استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-