شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه هشتادوسومين جلسه مورخ 11/ 6/ 1365 شوراي عالى انقلاب فرهنگى

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1370/08/11 استعلام دیوان عدالت اداري  
1370/09/18 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1378/08/09 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-