شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 16 دستورالعمل شماره 200/23720 - 1391/11/30 سازمان امور مالياتي كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/05/24 استعلام دیوان عدالت اداري  
1395/10/11 گزارش کارشناسی  
1396/01/20 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/03/01 نظر شوراي نگهبان (ساير)  
1396/10/19 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-