شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در شوراي برق كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1387/08/08 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1387/08/19 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1387/08/27 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1387/09/05 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1387/09/07 نامه استمهال  
1387/09/11 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 80 - 77
1390/04/07 لايحه  
1390/08/11 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1390/08/19 جدول تطبيقي  
1390/08/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
1390/09/12 متن نهايي قانون  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-