شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اساسنامه سازمان فرهنگي هنري فارسي‌زبانان (ايتا)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1392/11/05 لايحه  
1395/08/12 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1395/08/23 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/08/25 نامه استمهال  
1395/09/02 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1395/09/06 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 4
1395/11/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1395/12/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1395/12/15 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-