شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 نامه شماره 521/4298 مورخ 1396/12/12 سرپرست مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/05/12 استعلام دیوان عدالت اداري  
1399/06/17 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1399/09/26 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-