شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 ماده يك آيين‎نامه اجرايي قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1374/2/3 هيئت وزيران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1382/02/04 استعلام دیوان عدالت اداري  
1382/04/14 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1383/11/04 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-