شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شركت مخابرات در قسمتي كه حداقل كاركرد ماهانه يك خط تلفن را معادل 100 پالس تلفن شهري (بند 3 صورتجلسه شماره 172 مورخ 76/11/18 مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت مخابرات ايران قرار داده است

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1378/04/22 استعلام دیوان عدالت اداري  
1378/07/04 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1378/07/18 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-