شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياستهار كلي‌اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/01/20 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/02/03 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/02/04 نامه استمهال  
1398/02/10 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/02/11 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 3 - 176
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-