شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص آراء كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1363/05/11 نامه دولت  
1368/06/29 نامه ستاد مركزي هيات هاي واگذاري زمين و احياء اراضي  
1368/08/03 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1362/04/07 نامه دادگستري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-