شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصول هفتاد و هفتم و يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي‌

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1362/07/23 استفساريه  
1362/08/03 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصول 77 - 125
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-