شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن ماده 2 آيين‏نامه اجرايى در مورد كيفيت فنى و رعايت اصول فنى و شهرسازى شماره 9867/ 33ـ3 مورخ 4/ 5/ 1368

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1369/04/25 استعلام دیوان عدالت اداري  
1369/07/26 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1369/08/29 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-