شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غيرمجاز و آسيب‌رسان به سلامت در رسانه‌هاي ارتباط جمعي داخلي و بين‌المللي و فضاهاي مجازي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1393/06/05 طرح  
1395/02/21 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1395/03/05 نامه استمهال  
1395/03/10 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1395/03/11 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/03/16 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1396/09/01 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1396/09/07 جدول تطبيقي  
1396/09/14 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/09/14 نامه استمهال  
1396/09/21 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/09/27 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 57 - 110
1397/02/02 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1397/02/04 جدول تطبيقي  
1397/02/11 نامه استمهال  
1397/02/15 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/02/18 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/02/22 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه  
1397/03/22 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1397/03/27 جدول تطبيقي  
1397/03/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله چهار  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1395/03/12 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1395/3/12 شوراي نگهبان  
1396/09/08 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1396/9/8 شوراي نگهبان  
1396/09/22 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1396/9/22 شوراي نگهبان  
1397/03/30 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1397/3/30 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-